Članstvo

ŠSD Murska Sobota vabi vse zainteresirane k vpisu novih članov. Dogovorite se spoznavni termin preko enega izmed kontaktov.

V skladu s statutom ŠSD Murska Sobota in sprejetim sklepom na zboru članov znaša članarina za tekočo sezono 80 €. 
Članarina se nakaže na račun društva TR: SI56 0234 0001 7458 443 
Namen: ime in priimek člana

Pristopnina za nove člane z namenom pridobivanja orožnih listin znaša 150 €. 


ČLANI ŠSD MURSKA SOBOTA


Anketa januar.2019-rezultati